Telefoon repareren bij Optie1 Service & Reparatie

Privacy
en
voorwaarden

Privacy beleid voor bezoekers van winkels en websites van OPTIE1

Optie1 respecteert de privacy van alle klanten in de winkels en gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Door uw persoonsgegevens op te geven in de winkel of middels telefoon of website, gaat u ermee akkoord dat Optie1 uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

  1. DEFINITIES + ALGEMEEN

definities

  1. privacybeleid: dit privacybeleid;
  2. gebruiker: iedere gebruiker van de website;
  3. verantwoordelijke: Optie1
  4. website: optie1.nl

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Optie1 de persoonsgegevens van gebruikers op haar website en bezoekers van haar winkels verwerkt. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mobiele nummer, e-mail adres, geboortedatum, huidige provider.

1.1 Verzamelen van persoonsgegevens

De website van Optie1 kunt u bezoeken zonder Optie1 informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om met u te corresponderen, dan wel het sluiten van een overeenkomst/abonnement te verwezenlijken. In deze gevallen, zullen wij u vragen de voor die actie relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier.

Gegevens met betrekking tot uw klik- en gebruiksgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

1.2 Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Optie1 gegevens vast. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst of bijvoorbeeld uw bezoek aan een van onze winkels, website of een andere actie, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van uw aanvraag. Daarnaast kunnen uw gegevens door Optie1 gebruikt worden om u telefonisch, per post of per e-mail te informeren over relevante producten en/of diensten van Optie1. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met Optie1 (zie 1.5).

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft verstrekt.

Optie1 zal de persoonsgegevens van u niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door Optie1 voor dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Optie1 een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen of wanneer Optie1 op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kunt uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen uit de bestanden van Optie1 overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over dit Privacybeleid kunt u contact opnemen via info@optie1.nl of schriftelijk: Optie1, Westelijk Handelsterrein, Van Vollenhovenstraat 15 (Pakhuis 35-36), 3016 BE Rotterdam.

1.3 Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Optie1. Dit wordt middels een duidelijk zichtbare melding kenbaar gemaakt bij alle formulieren op de website. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via info@optie1.nl of schriftelijk: Optie1, Westelijk Handelsterrein, Van Vollenhovenstraat 15 (Pakhuis 35-36), 3016 BE Rotterdam.

Het is ook mogelijk dat u op een andere wijze (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) er expliciet mee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Optie1.

1.4 Bewaartermijn gegevens

Optie1 bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht en haar op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is toegestaan.

1.5 Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail, telefonisch), kunt u contact opnemen via info@optie1.nl of schriftelijk: Optie1, Westelijk Handelsterrein, Van Vollenhovenstraat 15 (Pakhuis 35-36), 3016 BE Rotterdam.

1.6 Beveiliging

De gegevens die u aan Optie1 verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Optie1 handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

1.7 Cookies

optie1.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Optie1 de gebruiker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Bekijk het volledige cookiebeleid in hoofdstuk 2 van dit beleid.

1.8 Wijzigingen

Optie1 behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op de webpagina bekend worden gemaakt. Optie1 adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 20 juli 2015.

  1. Het gebruik van cookies op onze website

Tijdens een bezoek aan de website van Optie1 (optie1.nl) worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder treft u een korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat er mee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot geven wij een korte instructie wat u kunt doen als u liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.

 

2.1 Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer of ander elektronisch apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken wij die conform ons privacy beleid.

 

2.3 Welke cookies worden door Optie1 ingezet?

Een overzicht van de cookies waarvan Optie1 gebruik maakt, treft u in onderstaand overzicht aan.

Website Functionele cookies Overige cookies
Geen Geen Geen

2.4 Toelichting ‘overige cookies’

2.4.1 Google Analytics

Cookies:
• First-party: __utma, __utmb, __utmc, __utmz
Toelichting: Google Analytics is een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043).
Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de website heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen.
De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres –zie punt 2.4.2) wordt verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen.
Google zal deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Op op deze pagina vindt u meer informatie over de dienst Google Analytics. In het Privacybeleid van Google wordt beschreven hoe Google omgaat met persoonlijke gegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van de producten en services van Google, waaronder Google Analytics.
Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

2.4.2 Beleid Optie1 met betrekking tot inzet cookies

Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij inzetten primair zijn bedoeld uw surfgedrag vast te leggen en te analyseren. Optie1 heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Optie1 heeft ‘gegevens delen’ uitgezet. Daarnaast maakt Optie1 geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

2.5 Liever geen cookies toestaan?

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het ‘Help’-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.
Voor de meest gebruikte browsers vindt u op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier:
Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van al onze diensten. Een nuttig stappenplan voor het beheren van uw cookies treft u aan op de website van de consumentenbond.

2.6 Privacybeleid Optie1

Ons beleid met betrekking tot cookies op onze websites ligt strikt in lijn met wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving die op dit terrein bestaat en nog volop in ontwikkeling is. Meer informatie inzake ons privacybeleid treft u aan in hoofdstuk 1.